X Konferencja Adeptów Fizjologii

Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Konferencji Adeptów Fizjologii "Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki". Celem tego cyklicznie organizowanego spotkania jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów, młodych pracowników nauki oraz ich opiekunów. Uczestnikami konferencji mogą być studenci kierunków biologicznych i medycznych oraz pracownicy jednostek nauk podstawowych i klinicznych, których przedmiotem zainteresowań są badania funkcji i dysfunkcji organizmu ludzi i zwierząt.

Nasza konferencja jest kontynuacją cyklu Konferencji Adeptów Fizjologii, którego pierwsza edycja odbyła się w Warszawie/Jabłonnie w 2003 roku z inicjatywy i pomysłodawstwa prof. dr hab. n. med. Jolanty Jaworek i prof. dr hab. n. wet. Romualda Zabielskiegodr hab. n. med. Joanny Bonior oraz dr hab. n. wet. Daniela Laubitz, których zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu konferencji.

Dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji odbędzie się w Lublinie, mieście inspiracji o ponad 700-letniej wielokulturowej historii, bogatych tradycjach naukowych i prężnym środowisku akademickim. Wydarzenie jest objęte Honorowym Patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, JM Rektorów czterech lubelskich uniwersytetów oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Program konferencji obejmuje zarówno zróżnicowane tematycznie sesje naukowe, prowadzone przez znakomitych ekspertów w poszczególnych dziedzinach nauk biologicznych i medycznych, jak i praktyczne warsztaty, skierowane przede wszystkim do studentów i młodych pracowników nauki. Dzięki Państwa uczestnictwu, konferencja będzie nie tylko wartościowym wydarzeniem naukowym, ale także cenną płaszczyzną integracji środowiska akademickiego.

Serdecznie zapraszamy do Lublina!


Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska

dr hab. n. wet. Jose Luis Valverde Piedra, prof. nadzw.

Honorowy Patronat

PTF
Prezes
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Brzozowski

PAN
Wiceprezes
Polskiej
Akademii
Nauk

Prof. dr hab. n. med.
Stanisław Czuczwar

UP
Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie

Prof. dr hab. dr h.c. mult.
Zygmunt Litwińczuk

UMLub
Rektor
Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Drop

KUL
Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab.
Antoni Dębiński

UMCS
Rektor
Uniwersytetu Marii Curie–
–Skłodowskiej

w Lublinie

Prof. dr hab.
Stanisław Michałowski

Rada Naukowa Konferencji

Przewodniczący

dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska
dr hab. n. wet. Jose Luis Valverde Piedra, prof. nadzw.

Członkowie

prof. dr hab. n. wet. Ryszard Bobowiec
prof. dr hab. n. med. Artur Dembiński
prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar
prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk
prof. dr hab. n. med. Waldemar Turski
prof. dr hab. n. wet. Piotr Wlaź
prof. dr hab. n. wet. Romuald Zabielski
dr hab. n. med. Joanna Bonior
dr hab. n. biol. Piotr Dobrowolski
dr hab. n. wet. Leszek Guz
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz
dr hab. n. wet. Urszula Kosior-Korzecka
dr hab. n. biol. Magdalena Jaszek
dr hab. n. wet. Iwona Puzio

dr hab. n. wet. Radosław Radzki
dr hab. n. wet. Ewa Tomaszewska
dr n. biol. Anna Matuszewska
dr hab. n. hum. Michał Skrzypek
dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed
dr hab. n. med. Agata Smoleń
dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. nadzw. UM
prof. dr hab. n. wet. Arkadiusz Orzechowski
prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek
prof. dr hab. n. med. Piotr Ceranowicz
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro
dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak
prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki
dr hab. n. biol. Marta Fiołka
dr hab. Anna Turska-Szewczuk

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

dr n. med. Radosław Mlak
dr n. biol. Tomasz Skrzypek
dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko
dr n. rol. Sylwia Szymańczyk
dr n. wet. Marta Wójcik
student wet. Kacper Siwiec

Członkowie

dr hab. n. biol. Anna Rymuszka
dr hab. n. biol. Anna Sierosławska
dr n. rol. Agnieszka Chałabis-Mazurek
dr n. med. Urszula Doboszewska
dr n. med. Iwona Homa-Mlak
dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz
dr n. wet. Małgorzata Kapica
dr n. farm. Virginia Kukuła-Koch
dr n. med. Barbara Miziak
dr n. rol. Siemowit Muszyński
dr n. biol. Anna Olszewska
dr n. biol. Monika Prendecka

dr n med. Tomasz Powrózek
dr n. biol. Katarzyna Socała
dr n. wet. Klaudiusz Szczepaniak
dr n. farm. Joanna Warchulińska
dr hab. n. wet. Joanna Wessely-Szponder
dr n. med. Aleksandra Wlaź
lek wet. Paulina Leśniak
lek wet. Klaudia Miklaszewska
lek wet. Krzysztof Puk
mgr inż. Agnieszka Tomczyk-Warunek
mgr biol. Natalia Walczak
lek wet. Dariusz Wolski
student wet. Agata Strzałkowska

Program X Konferencji Adeptów Fizjologii

X Konferencja Adeptów Fizjologii
„HOMEOSTAZA–MIKROBIOM–KSENOBIOTYKI"

13 września 2018 r. – czwartek

08:00 - 09:15

Rejestracja uczestników

09:15 - 09:30

Otwarcie Konferencji: dr hab. Jose Valverde Piedra, prof. nadzw., dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska

09:30 - 09:35

Wystpienie prezesa PTF – prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski

09:35 - 09:40

Wystąpienie wiceprezesa PAN – prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar

09:40 - 10:00

Wykład plenarny

10:00 - 10:15

Rys historyczny konferencji

10:15 - 11:20

Sesja naukowa I: Pre i postnatalne procesy rozwojowe i adaptacyjne w ustroju
Wykład otwierający sesję (15 min)

11:20 - 11:35

Przerwa kawowa

11:35 - 12:40

Sesja naukowa II: Komórkowe i sygnalizacyjne transformacje w fizjopatologii nowotworów
Wykład otwierający sesję (15 min)

12:40 - 13:45

Sesja naukowa III: Diagnostyka i terapia w gastroenterologii
Wykład otwierający sesję (15 min)

13:45 - 14:00

Wykład sponsora

14:00 - 14:40

Lunch

14:40 - 15:45

Sesja naukowa IV: Substancje pochodzenia naturalnego jako czynniki prawidłowego funkcjonowania organizmu
Wykład otwierający sesję (15 min)

15:45 - 16:50

Sesja naukowa V: Stan odżywienia jako wykładnik zdrowia i podatności na choroby
Wykład otwierający sesję (15 min)

16:50 - 17:30

Sesja plakatowa I

20:00

Wieczór integracyjny X Konferencji Adeptów Fizjologii

14 września 2018 r. – piątek

10:00 - 11:05

Sesja naukowa VI: Fizjologia i patofizjologia centralnego układu nerwowego
Wykład otwierający sesję (15 min)

11:05 - 12:10

Sesja naukowa VII: Genetyczne i epigenetyczne czynniki kształtujące układowe funkcjonowanie ustroju
Wykład otwierający sesję (15 min)

12:10 - 12:25

Wykład sponsora

12:25 - 13:10

Lunch

13:10 - 14:15

Sesja naukowa VIII: Badania funkcjonalne komórek – metody i techniki
Wykład otwierający sesję (15 min)

14:15 - 15:20

Sesja naukowa IX: Fizjologia zwierząt bezkręgowych i bakterii
Wykład otwierający sesję (15 min)

15:20 - 15:35

Przerwa kawowa

15:35 - 16:30

Sesja plakatowa II

16:30

Wręczenie wyróżnień (konkursy), zamknięcie konferencji

Sesje X Konferencji Adeptów Fizjologii

Sesja I:

Pre i postnatalne procesy rozwojowe i adaptacyjne w ustroju

Sesja II:

Komórkowe i sygnalizacyjne transformacje w fizjopatologii nowotworów

Sesja III:

Diagnostyka i terapia w gastroenterologii

Sesja IV:

Substancje pochodzenia naturalnego jako czynniki prawidłowego funkcjonowania organizmu

Sesja V:

Stan odżywienia jako wykładnik zdrowia i podatności na choroby

Sesja VI:

Fizjologia i patofizjologia centralnego układu nerwowego

Sesja VII:

Genetyczne i epigenetyczne czynniki kształtujące układowe funkcjonowanie ustroju

Sesja VIII:

Badania funkcjonalne komórek – metody i techniki

Sesja IX:

Fizjologia zwierząt bezkręgowych i bakterii

Wysokość opłaty za uczestnictwo uzależniona jest od terminu jej realizacji

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w ramach przerw kawowych i lunchu

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.
Szczegóły dotyczące noclegów znajdują się w zakładce 

Wysokość opłaty realizowanej do 30.06.2018

50,00 PLN

Wysokość opłaty realizowanej od 01.07.2018

100,00 PLN


Prosimy o zatytułowanie przelewu: X Konferencja Adeptów Fizjologii (imię i nazwisko uczestnika)
Wpłaty należy dokonywać na poniższe dane: 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych w Technice Pro Novum w Lublinie
ul. Chopina 10/10, 20-026 Lublin


Konto Banku PEKAO S.A.

67 1240 1503 1111 0010 7874 9198

Regulamin X Konferencji Adeptów Fizjologii

Kliknij w ikonę dokumentu PDF

i wyświetl lub pobierz regulamin.

Sponsorzy X Konferencji Adeptów Fizjologii

s-olympus
s-elsevier
s-biomin
s-anima-lab
Chcesz zostać Sponsorem X Konferencji Adeptów Fizjologii?

Prosimy o przesłanie wiadomości / zgłoszenia na adres: kontakt@adepci-fizjologii.pl